Winteronderhoud IV

Het terugplaatsen van de sleephaak in de Astir.
Het terugplaatsen van de sleephaak in de Astir.
29-01-2014 14:51

Westerlee, 27 januari 2014.

Tot een terugkerende klus hoort het uitnemen en weer terugplaatsen van de zwaartepunts-  en sleephaken.

Om de 2000 starts moet dat gebeuren. Dat betekent voor vliegtuigen, die veel gebruikt worden, als de beide ASK 13-en en de ASK 7-ens, die gemiddeld bijna 1000 starts maken in een jaar en dus in het daaropvolgend jaar vrij gemakkelijk voorbij de grens van de 2000 zouden kunnen komen, dat ze er ieder jaar uit moeten.

Tost reviseert ze en vervolgens moeten ze weer worden teruggeplaatst.

Over het uitnemen van de haken van de tweezitters is al het een en ander rondverteld: op je rug liggend in den blinde met twee sleuteltjes 10 haal je de boel los en heb je daarna een week lang pijn in je schouders.

Bij het terugplaatsen zijn we verstandig geweest en hebben de rompen op z’n kop op een bok gezet en was het zo gepiept.

Bij de Astir was het een heel ander spektakel.

Toen we de kuip hadden gedemonteerd ontwaarden we een heel ongebruikelijke zwaartepuntshaak: met een soort gaffeltje (zie inzet van de foto).

Na heel veel gepruts met het wiel op en het wiel neer hebben we het ding er uiteindelijk uit weten te wurmen.

De sleephaak ging relatief gemakkelijk.

Omgekeerd, na lang tegen de klus aan te hebben gekeken, was het terugplaatsen in de neus er een waarbij weer in den blinde moest worden gewerkt omdat de ruimte rond de instrumentenkolom te klein was om er met meer dan één arm aan iedere kant te kunnen werken. Liggend op de neus van de Astir.

Probeer dan maar eens om een boutje door de twee openingen van de lippen van de haak in het busje te steken, waarbij dat busje in de open ruimte van de kous in de ontkoppelkabel en tussen de lippen moet worden gemanoevreerd zonder dat dat busje uit je handen valt en in de donkere spelonken verdwijnt onderin de onbereikbare ruimten van het vliegtuig…..

En toch is klussen aan de vloot leuk.

Rugier.

reacties  0 reacties reageren

Vogeltrek

Vliegende ibis, de kale.
Vliegende ibis, de kale.
25-01-2014 18:03

Heemstede, 26 januari 2014.

In de theorielessen vermocht eertijds, wel vijf hele jaren geleden, de dienstdoend docent in het leukste vak , aerodynamica, refereren aan twee onderwerpen: het mooiste vliegtuig ever (de Boeing 747) en de vogelvliegkunst.

Na het bereiken van de volwassenenstatus onder zweefvliegers (het GPL) kon ik op voet van min of meer mate van gelijkwaardigheid met hem discussiëren over onderwerpen als het al of niet kunnen passeren van de Himalaya door de Nepalese Brandgans (de exacte vogelsoort ben ik vergeten) en de kwaliteiten van de Mosquito versus de ASK 23.

Lezend in het aardige boek van Henk Tennekes ‘A simple Science of Flight’ komen beide onderwerpen uitgebreid aan de orde.

Diezelfde krant, waar de vliegende kwal in werd beschreven, vermeldde het heuglijke feit dat trekkende ibissen (ongeveer de lelijkste vogel die de grote aannemer bedacht heeft) in V-vorm vliegen en dat daarbij de plek van de voorste gans regelmatig door een collega gans wordt ingenomen.

De ganzen zouden ‘profiteren van de luchtstroom van de schuin voor hen vliegende vogel’ en hun vleugelstand daar continu op aanpassen.

Hadden zij Tennekes gelezen of gestudeerd hebben voor de theorie van het GPL dan hadden ze wat preciezer kunnen zijn. Dan hadden de ganzen gebruik gemaakt van de tipwervel van de gans schuin voor hen.

Maar of de gemiddelde krantenlezer daar nu op zit te wachten, betwijfel ik maar.

 

Rugier.

reacties  0 reacties reageren

Winteronderhoud III

Het neusje van (in dit geval) de D-3647.
Het neusje van (in dit geval) de D-3647.
24-01-2014 08:47

Westerlee, 21 januari 2014.

Er wordt veel werk verzet aan de aanhangers zoals het controleren van verlichting, waar nodig het vervangen van (delen van) de bodem in geval van houtrot.

Naast het onderhoud aan de aanhangers worden er zelfs nieuwe aanhanger(s) gebouwd.

Aan de lier wordt een constante trekkracht-installatie aangebracht.

Bij ‘vliegend’ heeft de romp van de D-3647 zijn gehele bespanning weer terug gekregen en zijn de verschillende lagen, in totaal moeten het er 6 worden, spanlak voor een flink gedeelte weer aangebracht zodat in de volgende week een aanvang kan worden gemaakt met het aflakken ervan.

Zo’n romp ziet er uit als een kunstwerk.

Over de lucht van het ‘dopen’, zoals dat in vaktermen heet, ging het vorige bericht voor een gedeelte.

Winterwerkers kunnen kiezen: of je verkeert in de vette lucht van spanlak (en zet zo’n ding op je kop) of je verkeert in de frisheid van de plek waar aan de aanhangers en de lier wordt gewerkt (en trekt en lekker dikke jas aan).

Rugier.

Vliegende Kwal

De vliegende kwal van de onderzoekers Ristroph en Childress.
De vliegende kwal van de onderzoekers Ristroph en Childress.
21-01-2014 20:31

Heemstede, 16 januari 2013.

In de donkere wintermaanden is iedere aanleiding om er door heen te komen goed.

De krant van vandaag publiceerde onder andere een verhaaltje over een ‘vliegende kwal’.

Amerikaanse onderzoekers hebben een vliegtoestelletje bedacht en gebouwd dat een soort roeiende beweging maakt en stabiel blijkt te zijn.

Het dingetje bestaat uit drie ringetjes van koolstof waar een ingenieus mechaniekje in zit dat paarsgewijs vier op vleugels gelijkende stukjes mylar doet bewegen.

Het lijkt het meeste op voortbeweging van een kwal.

Probeer alleen al eens de bedenken hoe het aandrijvingsmechanisme  in elkaar steekt die zorg draagt voor het bewegen van de vleugels, hoofdpijn krijg je er van, op nrc.nl/vliegendekwal is te zien hoe het in zijn werk gaat,

Rugier.

reacties  0 reacties reageren

Winteronderhoud II

Aanbrengen van spanlak op het nieuwe linnen van de D-3647.
Aanbrengen van spanlak op het nieuwe linnen van de D-3647.
15-01-2014 21:54

Westerlee, 14 januari 2014.

Ook deze dagen is er weer gewerkt aan de D-3647 (de witte Ka8), die vorige week van zijn bekleding is ontdaan.

Nu is de romp in het linnen ‘gezet’ en zijn de eerste twee lagen spanlak aangebracht. Dat is een leuke klus, je ziet onder je handen het vliegtuig weer vorm krijgen, maar het stinkt verschrikkelijk. Daarom is het dragen van een masker geen overbodige luxe.

Een onderzoek aan de Ls4 naar mogelijke lekkage van de slang van het instrumentenbord naar de aansluiting van de TE-buis in de staart leverde op (tot opluchting van aanwezigen) dat de slang niet lek is.

Zolang de ballon, wel een feestelijk gezicht zo’n ballon aan de staart van een vliegtuig, vol blijft is er niets aan de hand. 

De Astir-aanhanger heeft een nieuwe laag verf aan de buitenkant gekregen en ziet er weer fris uit, is de bodem voorzien van nieuwe latten en zijn er slechte stukken vervangen.

De Unimog heeft een nieuwe bodem van de laadbak gekregen.

Rugier.

reacties  0 reacties reageren

Winteronderhoud

De witte Ka8 ontdaan van zijn bekleding.
De witte Ka8 ontdaan van zijn bekleding.
08-01-2014 18:43

Westerlee, 7 januari 2014.

De afgelopen dagen is er weer druk gewerkt aan het verplichte winteronderhoud van de vloot.

Zwaartepunts- en sleephaken van de Kanarie 13, de Witte 13 en de Kanarie 7, gereviseerd door Tost, zijn teruggeplaatst en diverse opvolgende werkzaamheden als het terugplaatsen van zittingen en instrumentborden zijn uitgevoerd.

Naast de verplichte inspecties is er ook gewerkt aan verbeteringen.

Bij een wat meer diepgaande inspectie van de witte Ka8 (met blauw richtingsroer) bleek dat de linnen bekleding van de romp aan vervanging toe was. Weliswaar is dat extra werk, waar niet op gerekend was, maar is toch besloten deze rompoverhaul te doen.

Bij ‘rollend’ is er druk gewerkt aan onderhoud van de aanhanger van de Astir en de verlichting van de ‘Mondriaan’-aanhanger.

De oproep van het bestuur heeft succes: een aantal vliegers heeft zich aangemeld om mee te helpen.

Rugier. 

reacties  0 reacties reageren