Lidmaatschap wijzigen

Wil je je lidmaatschap opzeggen of wijzigen? 

Let dan op het volgende:

  • De opzegging of wijziging van het lidmaatschap dient uiterlijk voor 1 oktober van het verenigingsjaar * schriftelijk te zijn ingediend bij de secretaris. Je ontvangt per mail een bevestiging van de secretaris. 
  • De opzegging of wijziging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar *. Dit betekent dat een wijziging pas per 1 oktober van het erop volgende jaar ingaat. 
  • Rechten en plichten blijven ongewijzigd gedurende het restant van het verenigingsjaar.

KNVvL

  • Opzegging van het lidmaatschap van de KNVvL dien je zelf te regelen vóór 1 december van het kalenderjaar bij de KNVvL ledenadministratie. GAE heeft hierin geen functie.

 

Logo GAE