Laatste nieuws

08-02-2021

Nieuwsbrief 2021-1

Nieuwsbrief 2021-1

Gliding Adventures Europe

Dit is de eerste nieuwsbrief van GAE in 2021. We hopen dat er nog veel zullen volgen en dat we dit jaar een vliegjaar zullen beleven dat minder last heeft van COVID en andere perikelen. We kijken als interim- bestuur graag vooruit al ontkomen we er niet aan om ook nog even achterom te kijken.

 

Half november zijn we als interim-bestuur gekozen, het bestuur bestaat daarmee nu uit:

Jurgen van Staaden, voorzitter
Jan Willem Janssen, penningmeester

Arjan de Boer, secretaris

 

Het interim-bestuur heeft in goed overleg met de vorige bestuursleden de taken overgenomen. We wensen iedereen een vliegbaar jaar toe, veel vliegplezier en voor nu veel leesplezier!
Jurgen, Jan-Willem en Arjan

Winterwerk

Vliegend
In een hangaar op Teuge (de Zanden 11, naast Parachase Case) en in Westerlee wordt op dit moment hard gewerkt aan het onderhoud van de vliegtuigen. Onderhoud op Deelen bleek vanwege corona- beperkingen lastig voor elkaar te krijgen en ook waar het wél kan is er maar beperkt plek om mee te helpen. Het onderhoud mag namelijk niet in grote groepen plaatsvinden. Wil je wel graag meehelpen en doe je dat nog niet dan kun je je aanmelden bij TC@zweven.eu, of laat in de G.A.E-je meeWhatsAppgroep van je horen. Een vaste groep mensen werkt ondertussen hard en enthousiast aan de vliegtuigen. Antwerpen komt zaterdag 27 februari de 3-jaarlijkse inspectie doen op Terlet. Voor die dag zullen alle te keuren vliegtuigen gereed moeten zijn.

 

Rollend

De kapotte golfkarretjes zijn vervangen. De trekker-kabelkar combinatie wordt bruikbaar gemaakt voor kabelrijden op Terlet, daarna kunnen wij de Unimog ontzien. Ook de lier op Terlet, ‘St Florentin’, krijgt voor 3 maart het nodige onderhoud. Bij het onderhoud is het delen van ervaring, kennis en bekwaamheid bij de mensen die eraan bezig zijn van belang. Mocht je mee willen helpen bij het onderhoud aan het rollend materieel dan kun je je ook daarvoor aanmelden bij TC@zweven.eu.

 

GPL nú omzetten naar SPL

Heb je nog een GPL en is dat nog steeds niet omgezet naar een SPL? Doe dat dan zo snel mogelijk. U dient hierin zelf actie te ondernemen voor 8 april 2021. Voor mensen met een geldig GPL, dat moet over krap twee maanden omgezet ZIJN (voltooid verleden tijd).

Heb je dat nog niet gedaan? Doe het dan nu via dit formulier van ILT
Voor mensen met een verlopen GPL -> verleng EERST via de KNVvL en zet het DAN om, via het ILT-formulier.

Nieuwbouw

Er wordt door de SNZT in nauwe samenwerking met de Terlet gebruikers al geruime tijd gewerkt aan nieuwbouwplannen. Als die af zijn – naar verwachting niet voor winter 2022/2023 – zal het materiaal van GAE ook in de winter voornamelijk op Terlet blijven in de nieuwe GAE-werkplaats.

Komend jaar

 

Jaarvergadering
In goed overleg met de kascommissie willen wij op korte termijn een vergadering houden waarin het vorige bestuur décharge wordt verleend. De definitieve datum staat nog niet vast maar we denken op of vlak voor de ‘eerste vliegdag’. Tijdens deze jaarvergadering willen wij met hulp van de kascommissie duidelijk maken hoe geld in het laatste jaar is aangewend.

 

Plannen: niet te veel tegelijk

COVID-maatregelen kunnen de komende tijd onze vliegactiviteiten en het onderhoud nog beïnvloeden. Dat maakt dat alle langetermijnplanningen onzeker zijn. Naast het onderhoud heeft het inpassen van het passagiers en dagcursussen op reguliere vliegdagen onze bijzondere aandacht. We willen ervoor zorgen dat het inpassen van passagiers en dagcursisten niet ten koste gaan van het ‘zelf vliegen’. Voor wij aan strategie-besprekingen beginnen, zullen wij als vereniging de nodige stabiliteit moeten hervinden, zowel organisatorisch, financieel als bij het onderhoud. Dit jaar willen wij geen grote uitgaven doen, willen wij het onderhoud op orde hebben en het dagelijks vliegbedrijf goed en plezierig laten verlopen. Het is een rare -onzekere - tijd die je goed en veilig wilt doorkomen.

 

Vliegrooster en kader

Het vliegrooster, zie website is nu ingevuld tot en met het voorjaarskamp op St Florentin. Bij het invullen merk je dat wij meer liermensen, startleiders en instructeurs nodig hebben als we op alle dagen willen kunnen vliegen. Voor de opleiding van startleiders (aanmelden bij Oscar Groosman).

Vragen of opmerkingen? bestuur@zweven.eu Heb je iets voor de volgende nieuwsbrief? secretaris@zweven.eu

page2image4885120 page2image4893184 page2image4892032 page2image4892992

Voorlopige Jaaragenda

De agenda voor volgend jaar is in verband met COVID-19 onzeker. Zo is het allerminst zeker dat het vliegseizoen op 3 maart kan beginnen (maar op het moment van schrijven ook niet uitgesloten. Het is belangrijk de informatie van de rijksoverheid en de KNVvL op dat punt goed in de gaten te houden.

 

Begin seizoen: - woensdag 3 maart 2021, Terlet

Laatste vliegdag: zaterdag 30 oktober 2021 (Saint-Florentin)

 

Voorjaarskamp (Saint-Florentin)

- zondag 9 mei t/m zondag 23 mei (maandag 24 mei is reisdag, pinkstermaandag) - enigszins beperkt parallel bedrijf op Terlet door het NK

 

Zomerkamp (Saint-Florentin/soms parallel bedrijf op Terlet):

- week 1: zondag 11 juli t/m zaterdag 17 juli. Tevens parallel bedrijf op Terlet
- week 2 t/m 5: zondag 18 juli t/m zaterdag 14 augustus. Alleen zeer beperkt SPL-bedrijf op Terlet

- week 6: zondag: zondag 15 augustus t/m zaterdag 21 augustus. Tevens parallel bedrijf op Terlet


Herfstkamp:

- herfstkamp Saint-Florentin week 1: zondag 17 oktober t/m zaterdag 23 oktober

- herfstkamp Saint-Florentin week 2: zondag 24 oktober t/m zaterdag 30 oktober

 

Jaarlijkse Familiedag:

- vrijdag 3 september 2021


In de volgende nieuwsbrief:

- de passagierscheck
- transponders
- de overlandtroffee
- update je gegevens van je brevet en medical!
- de definitieve datum van de jaarvergadering en een update van de agenda.

 

Vragen of opmerkingen? bestuur@zweven.eu

Heb je iets voor de volgende nieuwsbrief? secretaris@zweven.eu