Laatste nieuws

28-04-2021

ALV 1 mei: neem je tuinstoel mee!

Beste leden,

 

Komende zaterdag 1 mei houden we na afloop van de vliegdag onze ALV. De vergaderstukken staan al enige tijd op het ledengedeelte van de website.

 

De vergadering zal gezien de corona-beperkingen buiten plaatsvinden in de hangaar met geopende deuren.

 

Neem zelf een tuinstoeltje mee anders moet je op de koude tegels plaatsnemen. 

 

Voor de mensen die zaterdag niet komen vliegen: we vergaderen niet eerder dan 20.00 uur.

 

Met vriendelijke groet,

Het interim-bestuur, Jurgen, Jan-Willem, Arjan

28-04-2021

Beter dan Netflix! Symposium over technische toekomst van zweefvliegen

Op donderdag 29 april 19.30 online houdt de Delftsche Studenten Aeroclub een online symposium over de toekomst van de technologie van het zweefvliegen. Hiervoor hebben ze de volgende drie sprekers van verschillende bedrijven en instanties uitgenodigd, die het woord zullen voeren over hun gebied van expertise in het zweefvliegen:

3 top sprekers

* Uys Jonkers
CEO van Jonkers Sailplanes

* Loek Boermans
Voormalig hoogleraar van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechnologie van de TU Delft

* Loris Gliner
Ingenieur bij het Airbus Perlan Project

Wanneer, hoe aanmelden?

De inloop zal zijn op 29 april vanaf 19:15 en de eerste spreker zal het woord nemen om 19:30. Mis je kans niet en zorg er dus voor dat je op donderdag 29 april om 19.30 online dit symposium kan bijwonen! Als je denkt hier graag aanwezig te willen zijn, willen we je vragen om je in te schrijven via de volgende link: dsaeroclub.nl/symposium. Hierna zullen wij we je een definitieve uitnodiging sturen voor de avond zelf.

01-03-2021

Nieuwsbrief 2021-2 Gliding Adventures Europe

Iet giet oan!? Woensdag 3 maart: een zonnig begin van het seizoen!

Komende woensdag zal zoals gepland de eerste zweefvliegdag van het seizoen plaatsvinden. Het wordt mooi voorjaarsweer met windkracht twee uit het zuidwesten en een zonnetje. Een graad of 16, een prachtige dag dus. Geniet ervan!


De corona-pandemie is nog altijd van invloed op het zweefvliegbedrijf:

De wettelijke regels (NOTAMs) houden wij strak aan, wat de coronaregels zijn volgens de geldende NOTAMs valt onder andere hier te lezen: https://notaminfo.com/latest?country=Netherlands Houdt die regels scherp in de gaten en neem ze in acht.

 

Op moment van schrijven van deze korte nieuwsbrief geldt tegen de verwachting in helaas NOTAM A0304/21 nog die instructie en checkstarts verbiedt. Als die regeling ongewijzigd verlengd wordt kunnen alleen mensen met voldoende starts volgens de trainingsbarometer starten. Op basis van uitspraken van de KNVvL is de verwachting (en hoop) van het bestuur dat die NOTAM woensdag is vervangen door een verruimde regeling waarbij instructie en checkstarts wél mogelijk zijn.

Wat kan er woensdag sowieso:

  • Vliegen in eenzitters door GPL houders
  • Vliegen in tweezitters door GPL houder met passagier

    Als de geldende NOTAM daar ruimte voor geeft:
  • Een checkvlucht voor wie onvoldoende recente ervaring heeft
  • Instructievluchten met DBO-ers

 

Wat doen we bij elke vlucht en op het veld:

  • handen wassen en 1,5 meter afstand houden
  • schoonmaken van knuppel en knoppen
  • we dragen een niet medisch mondkapje bij instappen, uitstappen en tijdens de vlucht

Kabels rijden

Om de Unimog te ontzien rijden we de kabel zo veel mogelijk met de landbouwtrekker; de lier rijden wij met de Unimog naar het veld;

 

Thermiekbel
- De Thermiekbel is open, ze hebben buiten zitplaatsen en een uitgifteloket, ‘take away’.

 

Status van de vloot
Afgelopen zaterdag zijn 8 vliegtuigen gekeurd, vier tweezitters, vier eenzitters, de paar bemerkingen van Jan Schiffer worden de komende dagen op orde gebracht, er is deze winter geweldig veel werk gedaan in Westerlee, op Teuge en op Terlet


Medical en Brevet
- Het bestuur wil van ieder lid de meest recente gegevens van het medical en brevet updaten. Check deze gegevens en stuur ze binnen 2 weken naar:

bestuur@zweven.eu met als onderwerp: Medical en Brevet [naam]

 

De volgende nieuwsbrief volgt over 2 weken.

08-02-2021

Nieuwsbrief 2021-1

Nieuwsbrief 2021-1

Gliding Adventures Europe

Dit is de eerste nieuwsbrief van GAE in 2021. We hopen dat er nog veel zullen volgen en dat we dit jaar een vliegjaar zullen beleven dat minder last heeft van COVID en andere perikelen. We kijken als interim- bestuur graag vooruit al ontkomen we er niet aan om ook nog even achterom te kijken.

 

Half november zijn we als interim-bestuur gekozen, het bestuur bestaat daarmee nu uit:

Jurgen van Staaden, voorzitter
Jan Willem Janssen, penningmeester

Arjan de Boer, secretaris

 

Het interim-bestuur heeft in goed overleg met de vorige bestuursleden de taken overgenomen. We wensen iedereen een vliegbaar jaar toe, veel vliegplezier en voor nu veel leesplezier!
Jurgen, Jan-Willem en Arjan

Winterwerk

Vliegend
In een hangaar op Teuge (de Zanden 11, naast Parachase Case) en in Westerlee wordt op dit moment hard gewerkt aan het onderhoud van de vliegtuigen. Onderhoud op Deelen bleek vanwege corona- beperkingen lastig voor elkaar te krijgen en ook waar het wél kan is er maar beperkt plek om mee te helpen. Het onderhoud mag namelijk niet in grote groepen plaatsvinden. Wil je wel graag meehelpen en doe je dat nog niet dan kun je je aanmelden bij TC@zweven.eu, of laat in de G.A.E-je meeWhatsAppgroep van je horen. Een vaste groep mensen werkt ondertussen hard en enthousiast aan de vliegtuigen. Antwerpen komt zaterdag 27 februari de 3-jaarlijkse inspectie doen op Terlet. Voor die dag zullen alle te keuren vliegtuigen gereed moeten zijn.

 

Rollend

De kapotte golfkarretjes zijn vervangen. De trekker-kabelkar combinatie wordt bruikbaar gemaakt voor kabelrijden op Terlet, daarna kunnen wij de Unimog ontzien. Ook de lier op Terlet, ‘St Florentin’, krijgt voor 3 maart het nodige onderhoud. Bij het onderhoud is het delen van ervaring, kennis en bekwaamheid bij de mensen die eraan bezig zijn van belang. Mocht je mee willen helpen bij het onderhoud aan het rollend materieel dan kun je je ook daarvoor aanmelden bij TC@zweven.eu.

 

GPL nú omzetten naar SPL

Heb je nog een GPL en is dat nog steeds niet omgezet naar een SPL? Doe dat dan zo snel mogelijk. U dient hierin zelf actie te ondernemen voor 8 april 2021. Voor mensen met een geldig GPL, dat moet over krap twee maanden omgezet ZIJN (voltooid verleden tijd).

Heb je dat nog niet gedaan? Doe het dan nu via dit formulier van ILT
Voor mensen met een verlopen GPL -> verleng EERST via de KNVvL en zet het DAN om, via het ILT-formulier.

Nieuwbouw

Er wordt door de SNZT in nauwe samenwerking met de Terlet gebruikers al geruime tijd gewerkt aan nieuwbouwplannen. Als die af zijn – naar verwachting niet voor winter 2022/2023 – zal het materiaal van GAE ook in de winter voornamelijk op Terlet blijven in de nieuwe GAE-werkplaats.

Komend jaar

 

Jaarvergadering
In goed overleg met de kascommissie willen wij op korte termijn een vergadering houden waarin het vorige bestuur décharge wordt verleend. De definitieve datum staat nog niet vast maar we denken op of vlak voor de ‘eerste vliegdag’. Tijdens deze jaarvergadering willen wij met hulp van de kascommissie duidelijk maken hoe geld in het laatste jaar is aangewend.

 

Plannen: niet te veel tegelijk

COVID-maatregelen kunnen de komende tijd onze vliegactiviteiten en het onderhoud nog beïnvloeden. Dat maakt dat alle langetermijnplanningen onzeker zijn. Naast het onderhoud heeft het inpassen van het passagiers en dagcursussen op reguliere vliegdagen onze bijzondere aandacht. We willen ervoor zorgen dat het inpassen van passagiers en dagcursisten niet ten koste gaan van het ‘zelf vliegen’. Voor wij aan strategie-besprekingen beginnen, zullen wij als vereniging de nodige stabiliteit moeten hervinden, zowel organisatorisch, financieel als bij het onderhoud. Dit jaar willen wij geen grote uitgaven doen, willen wij het onderhoud op orde hebben en het dagelijks vliegbedrijf goed en plezierig laten verlopen. Het is een rare -onzekere - tijd die je goed en veilig wilt doorkomen.

 

Vliegrooster en kader

Het vliegrooster, zie website is nu ingevuld tot en met het voorjaarskamp op St Florentin. Bij het invullen merk je dat wij meer liermensen, startleiders en instructeurs nodig hebben als we op alle dagen willen kunnen vliegen. Voor de opleiding van startleiders (aanmelden bij Oscar Groosman).

Vragen of opmerkingen? bestuur@zweven.eu Heb je iets voor de volgende nieuwsbrief? secretaris@zweven.eu

page2image4885120 page2image4893184 page2image4892032 page2image4892992

Voorlopige Jaaragenda

De agenda voor volgend jaar is in verband met COVID-19 onzeker. Zo is het allerminst zeker dat het vliegseizoen op 3 maart kan beginnen (maar op het moment van schrijven ook niet uitgesloten. Het is belangrijk de informatie van de rijksoverheid en de KNVvL op dat punt goed in de gaten te houden.

 

Begin seizoen: - woensdag 3 maart 2021, Terlet

Laatste vliegdag: zaterdag 30 oktober 2021 (Saint-Florentin)

 

Voorjaarskamp (Saint-Florentin)

- zondag 9 mei t/m zondag 23 mei (maandag 24 mei is reisdag, pinkstermaandag) - enigszins beperkt parallel bedrijf op Terlet door het NK

 

Zomerkamp (Saint-Florentin/soms parallel bedrijf op Terlet):

- week 1: zondag 11 juli t/m zaterdag 17 juli. Tevens parallel bedrijf op Terlet
- week 2 t/m 5: zondag 18 juli t/m zaterdag 14 augustus. Alleen zeer beperkt SPL-bedrijf op Terlet

- week 6: zondag: zondag 15 augustus t/m zaterdag 21 augustus. Tevens parallel bedrijf op Terlet


Herfstkamp:

- herfstkamp Saint-Florentin week 1: zondag 17 oktober t/m zaterdag 23 oktober

- herfstkamp Saint-Florentin week 2: zondag 24 oktober t/m zaterdag 30 oktober

 

Jaarlijkse Familiedag:

- vrijdag 3 september 2021


In de volgende nieuwsbrief:

- de passagierscheck
- transponders
- de overlandtroffee
- update je gegevens van je brevet en medical!
- de definitieve datum van de jaarvergadering en een update van de agenda.

 

Vragen of opmerkingen? bestuur@zweven.eu

Heb je iets voor de volgende nieuwsbrief? secretaris@zweven.eu