Veiligheidsformulier

GAE heeft een Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) wat beheerd wordt door de Veiligheidsmanager (zie Bestuur & Commissies). De bijbehorende procedures zijn beschreven in handboeken. Een algemene procesbeschrijving wordt gegeven in het GAE VMS Handboek.

Middels een formulier worden meldingen gedaan van situaties en gebeurtenissen bij GAE, waarbij de veiligheid in het geding is gekomen.

Het doel van dit formulier is om door middel van meldingen te voorkomen dat, waar mogelijk, een herhaling plaatsvindt van een dergelijk incident.

Het is met nadruk niet de bedoeling om hiermee op zoek te gaan naar een schuldige.

Dit formulier wordt vertrouwelijk behandeld door de veiligheidscommissie, die de melding zal onderzoeken.

Wanneer er schade is ontstaan aan materieel, stuur dan ook svp direct een omschrijving hiervan aan de Technische Commissie: TC@zweven.eu!